ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage: a multicenter study

Inclusie


Download hier de inclusieset
Download hier het zakkaartje

1. In- en exclusie criteria checken
2. Randomiseren
       tranexaminezuur 1g bolus, gevolgd door 3g continue Of
       geen additionele behandeling
3. Informed consent
4. Case Record Form invullen
5. Adverse events rapporteren
6. Behandeling > 24uur? Dan tranexaminezuur stoppen


Inclusiecriteria

1. CT bevestigde subarachnoïdale bloeding (SAB) met meest recente bloeding < 24 uur
2. >/= 18 jaar


Exclusiecriteria
Patient
1. Perimesencefaal bloedingspatroon in combinatie met een EMV 13-15 zonder focale neurologische uitval bij opname en geen bewustzijnsverlies na de bloeding
2. Anamnese en bloedingspatroon passend bij traumatische SAB
2. Onder behandeling voor diep veneuze trombose of longembolie
3. Stolllingsstoornis in de voorgeschiedenis (verhoogde tromboseneiging)
4. Zwangerschap
5. Ernstige nier- (Kreatinine > 150mmol/L) en/of leverfunctiestoornis (ASAT, ALAT, AF, y-GT >150 U/L) in voorgeschiedenis
6. Onafwendbaar overlijden <24 uur
7. Geen goede beheersing van de Nederlandse of Engelse taal
8. Participatie in andere SAB interventiestudie

Centrum gerelateerd
1. Tranexaminezuur (TXA) in standaard SAB behandelprotocol

flowchart